Meervoudige intelligentie

Om de school aan te laten sluiten bij de leerstijlen van de kinderen, kan er gebruik worden gemaakt van meervoudige intelligentie. Ieder kind is verschillend en komt op een eigen manier tot leren. Er wordt vanuit gegaan dat de kinderen niet één, maar meerdere intelligenties heeft.

Er wordt niet gekeken ‘hoe intelligent een kind is’, maar ‘hoe een kind intelligent is’.

Er zijn acht verschillende intelligenties volgens Gardner (Gardner, Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences., 1983).

Meervoudige intelligentie

Lees meer