Beroepsproduct: Over de drempel

Een nieuw thema op de agenda. Een thema waarin wij als studenten erg vrij werden gelaten in de invulling ervan. Wel was zeker dat er ‘iets’ met pedagogiek erin moest zitten. Bij het horen van dit verplichte onderdeel keken Alex en ik elkaar aan en een knipoog zei genoeg: wij gaan dit thema samenwerken aan iets binnen pedagogiek. Direct na het college werden er wilde en grootse plannen opzet om een onderzoek te gaan doen, oudergesprekken te voeren, gesprekken met de leerkrachten te houden en in gesprek te gaan met de directie, een totaalbeeld opzetten en nog veel meer. Dit is het laatste thema van de hoofdfase, dus een mooi moment om de gaten in onze matrix nog te vullen. Bij ons beide kwam naar voren dat ouderparticipatie opzetten nog een puntje van aandacht was en Alex had nog een sterk product nodig binnen het pedagogisch handelen. Hoe zouden we ouderparticipatie en pedagogisch handelen nu met elkaar kunnen verweven en een ‘totaalplaatje’ opzetten? Dit werd helder toen ik de TEDTalk van Pedro de Bruyckere terug zat te kijken op YouTube. Hij had het over fietsen. Fietsen, wat heeft dat nu met pedagogisch handelen te maken als leerkracht? Nou, eigenlijk ligt het antwoord heel dichtbij. Fietsen leerde Pedro van zijn oma. (We noemen de oma van Pedro voor het gemak even ‘oma’.) Samen zochten ze een plek op om te gaan oefenen en hij beschreef uitvoerig het moment van loslaten: het moment dat Pedro zelf fietste. Dit moment houden we even vast, want op het moment van loslaten gebeurt er heel veel. Oma vertrouwde Pedro het zelf fietsen toe en Pedro vertrouwde op zijn beurt oma weer. Wederzijds vertrouwen noemen we dat.

Alex en ik zijn op onze beurt op zoek gegaan naar dit model van wederzijds vertrouwen binnen een school. Een kind stapt namelijk iedere morgen en middag de drempel van de school en het klaslokaal over en hier komt het wederzijds vertrouwen tussen kind en leerkracht tevoorschijn. Dit model komt niet zomaar uit de lucht vallen. Bekijk het als een ijsberg: een klein topje is zichtbaar, maar daaronder zit een enorme massa aan drijfvermogen. Wij zijn ons gaan verdiepen in dit drijfvermogen. Waar bestaat dat dan uit? Door in gesprek te gaan met de directie, ouders, leerkrachten en kinderen zelf zijn we hier achter gekomen. We hebben in dit product een vertaalslag gemaakt naar het pedagogisch handelen van een leerkracht om dit model te kunnen gebruiken.

Over de drempelKlikken = artikel openen.