De juiste afslag

De afstudeertrein met Friso als machinist dendert inmiddels met hoge toeren door de afstudeerfase op weg naar eindstation ‘Bachelor of Education – Leerkracht basisonderwijs’. (Lees: het eindstation als mijlpaal voor de vele komende stations die nog komen gaan). Vooruit denken in deze zorgt ervoor dat er geen blaadjes op de rails komen te liggen die de trein afremt.

Inmiddels vormen zich vele producten en is het totaalplaatje van de afstudeerfase helder; we weten wat ons te wachten staat. Nu is het zaak om de producten voor alle domeinen (rekenen/wiskunde, taal, OJW (oriëntatie op jezelf en de wereld), KO (kunstzinnige oriëntatie)) theoretisch in orde te maken zodat de gekoppeld kan worden naar de praktijk (stage) en de matrix gevuld kan worden. Het onderzoek is momenteel ook het beginstadium voorbij. De probleemanalyse is opgesteld na vele momenten hieraan te hebben gesleuteld en de focus van dit moment ligt op het formuleren van de onderzoeksvraag/deelvragen en het uitwerken van het theoretisch kader.

Kiezen is een woord dat een prominente plek inneemt: er is zoveel moois te doen en er zijn zoveel grootse ideeën dat er gekozen moet worden wat er uiteindelijk ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Vandaar: kies de juiste afslag en richt je daar volledig op.

Wat valt er te verwachten de komende periode:

– Rekenonderwijs binnen de kleuterklas: van contextgebonden naar objectgebonden rekenen. En wellicht wel het pure rekenen. Volgens het ijsbergmodel.
– Kleuters werken volgens opbrengstgericht werken.
– Ervaringsgericht onderwijs naast het constructivisme als onderwijsconcepten.

Stay tuned…

2 thoughts to “De juiste afslag”

  1. Mooi idee om je als machinist voor te doen van een trein die maar voort dendert om het eind doel te bereiken. ‘Bachelor of Education – Leerkracht basisonderwijs’. Ben benieuwt welke afslag en wanneer die genomen gaat worden. Ik ben al op die trein gesprongen om je verder te volgen om de verrichtingen die gaan komen op de voet te volgen. Succes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *